TELL - US

Kwaliteitsgarantie
 • Om de interne kwaliteit te garanderen staat TELL-US borg voor
 • Elke dag schriftelijke reflectie (groepsboek)
 • Dagstructurering en -planning
 • Permanente bereikbaarheid voor crisisinterventies
 • 24 uur per dag toezicht
 • Controle op eventuele gevaren
 • Direct melden en op professionele wijze verslag doen van incidenten
 • Regelmatige teamvergaderingen
 • Na- en bijscholing van de medewerkers afhankelijk van de individuele behoefte
 • Supervisie
 • Begeleidingscontract met samenwerkingspartners
 • Download VOG (Verklaring omtrent het Gedrag)
 • Lees meer
 • NEN-EN-ISO9001 keurmerk