TELL - US

VISIE

TELL-US heeft als filosofie Ervarend Leren, leren door ervaren: Het creëren
van een specifieke situatie die de jongere(n) in staat stelt concrete ervaringen
op te doen op grond waarvan hij/zij gemotiveerd wordt om tot reflectie
op de eigen situatie te komen. Een goede combinatie tussen concrete
ervaringen en de reflectie hierop leidt tot nieuwe leerprocessen die uiteindelijk
de jongere autonomie doet verwerven, waarin hij/zij een nieuwe
manier ontdekt van omgaan met zijn/haar gedrag. Deze ervaringen dragen
bij aan de opvoeding die gericht is op de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid
van de jongeren, zowel sociaal-emotioneel-cognitief-fysiek als
moreel.
(David Kolb On Experiential Learning For Development)