TELL - US

TELL-US/PROGRESSO is een groep professionele mensen die al vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverling en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US/PROGRESSO hebben zich gespecialiseerd in gedragverandering bij jongeren met of zonder psychiatrisch probleem - jongeren met een licht verstandelijke beperking - drugs/alcohol,game en of gokverslaving. TELL-US biedt zorg op maat. On Experiential Learning For Development; ervarend leren.