TELL - US

Tell Us Kwaliteit

 

Bureaujeugdzorg Limburg Jaarbericht 2014

 

 

ERVAREND LEREN: 

 

 Zelfdiscipline ligt ten grondslag aan een deugdzaam leven (Aristoteles)

 

TELL-US/Progresso(lees meer) is een groep begeleiders, pedagogen, psychologen die allen als ZZP vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US is gespecialiseerd in het veranderen van gedrag bij jongeren met extreem moeilijk gedrag.

  

De meeste van deze jongeren hebben vaak geen enkelduidige psychiatrische diagnose, bij TELL-US worden meestal jongeren aangemeld met een meervoudig psychiatrisch diagnostisch beeld.

TELL-US biedt zorg op maat.

 

TELL-US heeft als filosofie ervarend leren, leren door ervaren: Het creëren van een specifieke situatie die de jongere(n) in staat stelt concrete ervaringen op te doen op grond waarvan hij/zij gemotiveerd wordt om tot reflectie op de eigen situatie te komen. Een goede combinatie tussen concrete ervaringen en de reflectie hierop leidt tot nieuwe leerprocessen die uiteindelijk de jongere autonomie doet verwerven, waarin hij/zij een nieuwe manier ontdekt van omgaan met zijn/haar gedrag. Deze ervaringen dragen bij aan de opvoeding die gericht is op de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid van de jongeren, zowel sociaal-emotioneel-cognitief-fysiek als moreel.

 

 

AANBEVELINGEN VOOR TELL-US

 

 

CIBG Miniserie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 WTZI erkenning